Polityka Prywatności aplikacji vinfit

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaje Danych Osobowych, jakie zbieramy odużytkowników naszej Aplikacji Mobilnej vinfit (zbiorczo „Serwisy Sieciowe”). Niniejsza Polityka określa ponadto, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, przedstawia inne szczegóły dotyczące praktyki postępowania z Danymi Osobowymi oraz wyjaśnia, jak można się z nami skontaktować w sprawie pytań lub obaw.

Kontakt z nami:
VICINO
biuro@vicino.pl
w tytule: aplikacja mobilna vinfit

1. Rodzaje informacji, jakie zbieramy i jak są one wykorzystywane

Informacje takie jak Dane Osobowe jak nazwisko i imię, adres i adres e-mail, gromadzimy wyłącznie gdy są one dobrowolnie przekazywane. Na przykład Dane Osobowe mogą być pobierane od użytkownika w celu uzyskania informacji zwrotnych o naszych Serwisach Sieciowych i produktach lub w celu wprowadzenia użytkownika do konkursu lub loterii. Użytkownik może zdecydować się nie przekazywać wymaganych informacji, ale w takim przypadku Strona Internetowa lub Aplikacja Mobilna może nie działać prawidłowo lub niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Ponadto, kiedy użytkownik odwiedzi nasze Strony Internetowe lub Aplikacje Mobilne, możemy zbierać pewne informacje w sposób automatyczny. Informacje, jakie zbieramy, mogą obejmować adres IP, system operacyjny komputera/urządzenia mobilnego i rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia (UDID) lub identyfikator sprzętu mobilnego (MEID) danego urządzenia mobilnego, adres odsyłającej strony internetowej (jeżeli występuje) i podstrony odwiedzone na naszych Stronach Internetowych. Możemy wykorzystywać takie informacje w celu obsługi, utrzymania i zarządzania naszymi Serwisami Sieciowymi oraz w celu świadczenia takich usług jak pomoc techniczna. Zapewniamy dodatkowe informacje dotyczące stosowania przez nas „plików cookie” w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Urządzenia mobilne i informacje dotyczące lokalizacji.

Aplikacje Mobilne mogą zbierać dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika, wykorzystując takie technologie jak GPS, Wi-Fi czy pozycja nadajnika komórkowego. Wykorzystujemy te informacje do świadczenia usług opartych na lokalizacji, jakich zażąda użytkownik, takich jak zlokalizowanie najbliższych restauracji czy identyfikacja ofert specjalnych interesujących dla użytkownika. W przypadku większości urządzeń mobilnych, użytkownik może wycofać zgodę na to, aby aplikacja pobierała informacje dotyczące lokalizacji w ustawieniach samego urządzenia. Jeżeli masz pytania dotyczące tego, jak wyłączyć lokalizację w urządzeniu mobilnym, zalecamy kontakt z dostawcą usług na urządzenia mobilne lub jego producentem. Jeżeli zechcesz, abyśmy usunęli zebrane przez nas informacje dotyczące lokalizacji, prosimy o kontakt na e-mail lub adres pocztowy podany poniżej. Należy zauważyć, że aplikacje mogą nie funkcjonować właściwie po usunięciu takich informacji i że możemy być prawnie zobowiązani do ich zachowania.

2. Przekazywanie Danych Osobowych

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy Danych Osobowych osobom trzecim. Jednakże, za zgodą użytkownika, będziemy okazjonalnie przesyłać w imieniu jednego z naszych partnerów biznesowych informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług przez nich świadczonych, jakie mogą być interesujące dla użytkownika. Użytkownik może zostać zapytany, czy chce otrzymywać materiały marketingowe od partnerów biznesowych. Jeżeli zdecyduje się na ich otrzymywanie, nie przekażemy swoim partnerom jego Danych Osobowych, ale wyślemy e-mail lub będziemy prowadzić mailing w ich imieniu.

Zastrzegamy prawo do  wykorzystywania lub ujawnienia wszelkich informacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami lub na wniosek prawny w celu ochrony spójności Serwisu Sieciowego, na prośbę użytkownika lub w ramach współpracy w śledztwie prowadzonym przez organa ścigania lub w śledztwie związanym z bezpieczeństwem publicznym.

3. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 10 marca 2016 roku. Możemy okresowo uznać za konieczne wprowadzenie w niej zmian. Jeżeli wprowadzimy takie zmiany, zamieścimy zaktualizowaną wersję Polityki w tym miejscu, zatem zachęcamy do okresowego zapoznawania się z aktualną wersją naszej Polityki Prywatności. Jednakże należy pamiętać, że żadne ze zmian nie będą obowiązywały wstecznie i nie będą miały wpływu na postępowanie z wcześniej uzyskanymi informacjami.